Proxectos

Desde a súa creación en 2004, Syspro Engineering traballa en diversidade de sectores industriais que precisan sistemas automatizados para mellorar a súa produtividade e eficiencia: Alimentario, Automoción, Farmacéutico, Maderero, Saneamento, Siderúrxico, Terciario, etc.

O obxetivo de Syspro é crear valor engadido, aplicando en tódolos proxectos nos que participa os seus coñecementos das plataformas tecnolóxicas máis avanzadas, para así conseguir os obxectivos do proxecto da forma máis efectiva.

Neste apartado móstranse algúns exemplos de proxectos realizados.

Pode solicitar información máis detallada sobre outros proxectos realizados por Syspro, entre eles:

 • Automatización de máquina de corte con Beckoff Twincat.

 • Sistema de adquisición de datos de cámaras frigoríficas e xeración de informes para controis veterinarios.

 • Sistema de captura de datos en liñas de envasado farmacéutico, con análise automático de paradas e cálculos OEE.

 • Sistema de guiado 3D de robots para aplicación de sellante sobre carrocería usando Estereovisión.

 • Automatización de cámaras de frío industrial.

 • ETAP Al Gaili (Sudán).

 • WQI - Welding Quality Inspection System, desenvolto con visión artificial e tecnoloxías COGNEX/HALCON.

 • Automatización planta de tratamento de auga RO Veolia.

 • Sistema de control global de planta de Aluminio usando Rockwell FactoryTalk.

 • Control Fermentadores en industria farmacéutica.

 • Control Batch de equipos de cromatografía.

 • Control de liofilizadores.

 • Programación sistema de control con Wonderware en aeroportos.

 • Sistema de control e adquisición de datos en túneles do AVE.

 • Automatización de reactores en industria química.

 • Estaciones CIP / SIP para sector alimentario e farmacéutico.

 • Validacións de sistemas de control seguindo GaMP en industria farmacéutica.