Els nostres Serveis

Els serveis que ofereix Syspro estan orientats a l'integració de tecnologies de vanguardia en el camp de la automatització, software industrial, robòtica i visió artificial.

Entre les metes que es marca l'empresa destaca generar projectes en els que es maximitzen els estàndards de productivitat i l'optimització dels processos.

La coordinació, del treball en equip, llibreries de software validades i la col·laboració amb l'equip de enginyeria de planta, són factors de garantia per una correcta integració del control automàtic del process en els sistemes i formes de treball de la planta.

Així; les actuacions de Syspro en un projecte engloben totes les seves fases:

  • Estudi inicial dels requeriments del sistema.
  • Anàlisi, elaboració i integració de especificacions funcionals de la instal·lació.

  • Disseny, muntatge i instal·lació de quadres elèctrics.

  • Programació d'equips de control i instrumentació.
  • Programació de Sistemes de Control (PLC, DCS), Comunicacions i Instrumentació Industrial, Batch Control.

  • Programació de HMI, SCADA y sistemes de generació d'informes.

  • Sistemes MES/ERP.
  • Sistemes de emmagatzemen d'informació en temps real i generació d'informes, traçabilitat, Càlculs OEE, Sistemes MES, Integració MES/ERP.

  • Commissioning, validació i assistència tècnica postvenda.
  • Validació de Processos, Instal·lacions, Sistemes de Control, Training de personal de planta i departament de automatizació.

El software que desenvolupa Syspro està programat segons el estàndard ISA-S88, validat amb normatives GAMP i acord amb CFR 21 part 11.

Contem amb llibreries i software validat que aporten estalviar important temps de desenvolupament i posada en servei de sistemes, garantia d'integració, etc.

Per portar a cap totes aquestes tasques Syspro disposa de personal amb amplia experiència en el maneig de diverses plataformes tecnològiques:

PLC/DCS
SCADA
Software
Industrial
Visió
Artificial
Robòtica
BBDD y
Virtualització
MES/ERP